Свържете касовите апарати с НАП! Не чакайте!

9 November 2011 г.

Касов апарат

Законодателството в страната изисква всеки касов апарат да бъде свързан с компютърните системи на Националната агенция за приходите. Разпоредбите на действащата Наредба Н-18/2006 г. предвиждат осигуряването на дистанционна връзка на всички касови апарати в страната с НАП да стане на три етапа.

Срокът на първия – за търговците с течни горива, вече изтече на 1 януари 2011 г.

До 31 август 2011 г. дистанционна връзка с НАП трябва да имат всички регистрирани по ЗДДС търговци на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

До 30 ноември 2011 г. такава връзка с приходната агенция са длъжни да осигурят тези търговци на зърно, които са регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно.

 За всички останали търговци крайната дата е 31 март 2012 г.

Основният въпрос, на който трябва да си отговори всеки, който има изискване за осигуряване на дистанционна връзка на касовия апарат с НАП, е какво устройство иска да ползва – ново или да доработи своето.

Проверете дали можете да модифицирате своя касов апарат или трябва да си купите нов.

Старите устройства са с по-ниска цена.

Новите имат преимущество, че работят с контролна лента на електронен носител (КЛЕН), което води до икономии на консумативи, тъй като КЛЕН замества втората (хартиена контролната) лента. Отпада и необходимостта от помещение за съхранение на хартиените контролни ленти за срок от пет години.